Vážení návštěvníci mého webu ALKAS! -    Dear visitors!

Pro zvýšení bezpečnosti svého webu jsem se rozhodl zabezpečit ho pomocí certifikátů a přejít na protokol HTTPS.
Našel jsem certifikační autoritu CAcert, která vydává certifikáty zdarma - za určitých podmínek.

Je tu však malý problém.
Kořenové certifikáty CAcert nejsou mezi standardní sestavou kořenových certifikátů dodávaných s předními webovými prohlížeči (Firefox, Opera, IE, Chrome a dalšími). Prakticky to znamená, že vás prohlížeč bude před návštěvou mého webu (zbytečně!) varovat.

Je ale možno zavést kořenové certifikáty CAcert do Vašeho prohlížeče.
Po této jednorázové operaci bude můj web kdykoli přístupný, už bez nepříjemného varování prohlížeče.

Zde je několik údajů o certifikační autoritě CAcert, které Vám mohou pomoci při rozhodování:

CAcert.org

CAcert.org je komunitou řízená certifikační autorita, která vydává certifikáty pro širokou veřejnost zdarma.

Cílem CAcert je uvedení do povědomí a výchova k počítačové bezpečnosti použitím šifrování, specificky pomocí rodiny standardů X.509. Sestavili jsme dokumentovou základnu (Wiki), která obsahuje užitečné návody a tipy o nastavení šifrování v běžném softwaru, a všeobecné informace o infrastrukturách veřejných klíčů (Public Key Infrastructures, PKI).

Pro nadšence hledající, jak namočit prsty nohou ve vodě, máme snadný způsob, jak získat certifikáty, které lze použít v e-mailovém programu. Můžete je použít nejen k zašifrování, ale také k podání důkazu Vašim přátelům a příbuzným, že Váš e-mail skutečně přichází od Vás.

Pro správce (administrátory) hledající ochranu služeb, které nabízejí, poskytujeme certifikáty pro počítač i doménu (skupinu počítačů - wild card), které můžete vydávat téměř okamžitě. Můžete je použít k ochraně webů, ale také k ochraně spojení POP3, SMTP a IMAP (tři příklady za všechny). Na rozdíl od jiných certifikačních autorit my neomezujeme sílu certifikátů ani použití certifikátů pro skupinu nebo doménu (wild card). Každý má právo na zabezpečení a na ochranu svého soukromí, nejen ti, kteří chtějí provozovat e-komerční weby (internetové obchody).

Zabýváte-li se šifrováním velmi vážně, můžete se podílet na Zaručovacím programu CAcert (CAcert's Assurance Programme, CAP) a na Webu důvěry (Web of Trust). To Vám umožní mít svou totožnost ověřenou a tím získat další přínosy, včetně delší platnosti certifikátů a schopnosti vložit do e-mailových certifikátů své jméno.

CAcert Inc. je neziskové sdružení, založené v Novém Jižním Walesu (New South Wales) v Austrálii.


Zde jsou další odkazy:
Účel certifikátů a důvody, proč je používat
Český popis vlastností, funkcí a možností certifikační autority CAcert (Wiki)
Stránka pro stažení, kontrolu a instalaci kořenových certifikátů CAcert

A konečně: - přechod k webu ALKAS!


© AlKas 2016